Kde koupit Wobenzym

Častým onemocněním, kde se léky systémové enzymoterapie uplatňují, jsou záněty měkkých mimokloubních tkání – šlach, svalů a dalších složek pohybového aparátu (např. “tenisový loket”, “zamrzlé” rameno, zánět Achillovy šlachy).

Zejména u revmatických onemocnění je důležité, že Wobenzym je dobře snášen i při dlouhodobé léčbě. Osvědčuje se jako součást komplexní léčby i coby vhodné řešení pro pacienty, kteří např. pro žaludeční problémy nebo z jiných důvodů nesnášejí běžné antirevmatické léky.

Kde koupit Wobenzym

Studie

V retrospektivní studii byla zpětně vyhodnocena dokumentace 1056 pacientů s revmatickými chorobami z ordinací praktických lékařů. Sledovala se tato onemocnění: aktivovaná artróza kloubů, mimokloubní revmatismus, revmatická onemocnění páteře a revmatoidní artritida. Dvě třetiny nemocných byly léčeny Wobenzymem, jedna třetina standardně používanými protirevmatickými léky.
Při léčbě Wobenzymem byla podstatně méně častá pracovní neschopnost a zároveň bylo dosaženo významnějšího zlepšení všech třinácti sledovaných příznaků typických pro revmatická onemocnění.

Podíl pacientů bez uvedených obtíží na konci léčby Wobenzymem (v %)
Podíl pacientů bez uvedených obtíží na konci léčby Wobenzymem (v %)

Dávkování

Kde koupit Wobenzym