Lék Wobenzym urychluje hojení po úrazech

Stal se vám úraz?
Lék Wobenzym urychlí hojení!

Jak na léčbu úrazů?

Různě závažná poranění a úrazy doprovázejí běžný život, rekreační i profesionální sport. Při nich se pravidelně dostaví otok, zánět a bolest. Včasné podávání léku Wobenzym v těchto případech výrazně urychluje vstřebávání otoku, krevních výronů a podlitin, ústup zánětlivých změn a tím i bolesti. Zkracuje se tak až na polovinu doba hojení, pracovní neschopnost a výpadek z tréninku.

Jak na rychlejší regeneraci?

Vysoká tělesná námaha při náročných sportovních výkonech vede často k přetěžování šlach a svalů a k mikrotraumatům pohybového aparátu. Léky systémové enzymoterapie zde urychlují regeneraci organizmu. Zlepšují prokrvení svalů a využití kyslíku ve tkáních a usnadňují odbourávání nežádoucích metabolitů. Při preventivním podávání snižují léky systémové enzymoterapie závažnost případných poškození a zlepšuje jejich hojení. Nikoliv náhodou se Wobenzym stal standardní preventivní i léčebnou součástí zdravotní péče mnoha sportovců. Netrénovaným jedincům pak pomáhá zvládnout následky zvýšené zátěže.


PhDr. Jiří Halousek vysvětluje vliv enzymů na hojení úrazů

Zkušenosti pacientů

Růžena Chodorová, Plzeň
“Loni jsem na cestě do práce utrpěla těžký úraz – měla jsem na noze dvakrát zlomené nártní kůstky, potrhané vazy, rozlitou krevní podlitinu a velký otok, takže noha ani nešla dát do sádry. V ordinaci jsem si přečetla, že Wobenzym by v takových případech mohl pomoci, a tak jsem si ho ihned koupila. Otok mi neuvěřitelně rychle splaskl, takže jsem mohla dostat sádru, a i pak se vše tak rychle hojilo, že mi lékaři říkali, že jsem jako kočka. Už za měsíc jsem zase nastoupila do práce.

Po určité době mi zjistili poruchu štítné žlázy, se kterou jsem šla na operaci. Spolu s dalšími léky jsem opět začala užívat Wobenzym, a zatímco do té doby mi bylo hrozně, začala jsem se opět cítit velmi dobře. Ani po operaci jsem neměla ránu dlouho oteklou. Na začátku léta jsem skončila dávku 800 tablet a na podzim, v době nachlazení a zeslabené imunity, tento lék začnu brát znova.“

Studie

Účinnost léků systémové enzymoterapie Wobenzym a Phlogenzym byla ověřena v desítkách klinických studií. Řada z nich se týkala onemocnění a zdravotních problémů přímo či nepřímo souvisejících se sportováním. Pro ilustraci uvádíme alespoň dvě takové studie:

Do klinické studie v Německu bylo zařazeno 44 sportovců s distorzí hlezenního kloubu (vyvrtnutí kotníku). Studie byla dvojitě zaslepená a kontrolovaná placebem, odpovídala tedy nejpřísnějším mezinárodním požadavkům. Léčba trvala 10 dní. Ve skupině léčené Wobenzymem (3x10 dražé denně) byl ústup otoku i bolesti prokazatelně rychlejší než u kontrolní skupiny a rychleji se také zlepšila hybnost postiženého kloubu.

Doba výpadku z tréninku
Doba výpadku z tréninku

Výsledky studie ukázaly, že při užívání Wobenzymu byl výpadek z tréninku průměrně zkrácen o více než 40 procent. Pracovní neschopnost se zkrátila dokonce o 61 procent.

V další studii zabývající se užitím Wobenzymu v léčbě svalového poškození bylo 16 sportovců (fotbalistů a karatistů) léčeno Wobenzymem pro akutní svalové poškození s intramuskulárním hematomem (vnitrosvalovým krevním výronem) v dávce 3 x 10 dražé. 15 členů kontrolní skupiny bylo léčeno standardním způsobem za použití mastí s heparinem, protizánětlivých preparátů a fyzioterapie.

Zatímco u fotbalistů bylo nejčastějším zraněním poškození kotníku a lýtka, u karatistů převažovala zranění ruky a paže. Již po dvou dnech byla u Wobenzymem léčených sportovců snížena bolest a zmenšen otok. Po 7 dnech byla úplně obnovena funkceschopnost končetiny a přetrvávala jen velmi malá citlivost na dotek. V kontrolní skupině se bolest a otok začaly zmenšovat až 7.-9. den léčby. Vzhledem k vysoké účinnosti a dobré snášenlivosti se léčba Wobenzymem jevila jako optimální.

Jak Wobenzym užívat a jaké balení koupit

Nejlepšího účinku dosáhneme, zahájíme-li podpůrnou léčbu Wobenzymem co nejdříve po úrazu, u závažnějších stavů samozřejmě po konzultaci s ošetřujícím lékařem.

Ze začátku se podává vyšší dávka 3x10 tablet Wobenzymu denně. Tato dávka se postupně dle odezvy léčby a hojení rány snižuje na 3x5 až 3x3 tablety denně až do úplného vymizení příznaků. Léčba Wobenzymem je vždy součástí celkové péče o poúrazové poranění.

Ke zhojení rány po lehčích a středně těžkých úrazech za pomoci Wobenzymu zpravidla stačí zakoupit středně velké balení po 200 tbl. Po závažnějších úrazech je vhodné velké balení po 800 tbl. pro dlouhodobé užívání.

model trypsinu

O léku Wobenzym


Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost je ověřena rozsáhlým vědeckým výzkumem, řadou kontrolovaných klinických studií a více než 50letou léčebnou praxí.

Wobenzym byl poprvé uveden na trh před více než 50 lety v tehdejším západním Německu, a před více než 25 lety u nás. Jen v ČR si lidé za rok koupí kolem 200.000 balení tohoto léku, mnozí z nich opakovaně. Také to potvrzuje, že pomáhá.

Každý enzym a jeho přesně stanovené množství zde má svůj význam. Zvlášť důležitý je živočišný enzym trypsin, který má výrazný protizánětlivý účinek a zlepšuje hojení. 

Enzymy jsou biologické katalyzátory. V organismu je několik tisíc druhů enzymů. Každý enzym je vyhraněný specialista: působí určitým způsobem pouze na určitou látku. Jen některé enzymy mohou být použity pro léčbu. Účinek jiných enzymových směsí může být zcela odlišný.Accounts

Projects

SSL

SSL

SSL

Sub-domains

800 tablet

Pro déletrvající léčbu

Nejvýhodnější cena za jednu tabletu


Rodinné balení


Dárek zdarma!

300 tablet

Novinka!

Skladné balení

Ideální na cesty a sport


NOVINKA

200 tablet

Pro léčbu trvající 2-3 týdny40 tablet

Pro krátkodobé užívání
Komentáře

zaslané komentáře včetně odesílatele a případné odpovědi na ně budou zde veřejně zobrazeny pro všechny návštěvníky stránek www.wobenzym.cz a profilu www.facebook.com/Wobenzym. Pro soukromé (neveřejné) dotazy využijte naší poradnu.