Na každý chirurgický zákrok organizmus reaguje zánětem, otokem a bolestí. Významným pomocníkem při hojení po operacích jsou enzymy, které obsahuje lék Wobenzym. Omezují vznik otoků a urychlují jejich vstřebávání, zmírňují bolest a zkracují dobu hojení. Tyto enzymy také snižují výskyt pooperačních komplikací s hojením rány. Především pro ženy – ale nejen pro ně – je rovněž důležité, že urychlením a optimalizací procesu hojení také vzniká předpoklad tvorby menší jizvy.

Kde koupit Wobenzym

Potvrzeno klinickými studiemi

Pomoc Wobenzymu v pooperační léčbě potvrdila řada klinických studií. V dvojitě slepé placebem kontrolované studii v Německu bylo zařazeno 80 pacientů. U všech bylo nezbytné řešit cévní postižení dolní končetiny bypassem. Léčba Wobenzymem probíhala až do ukončení hospitalizace, tj. nejdéle 14 dní. Byly sledovány změny v objemu postižené končetiny, velikost otoku a celková bolestivost, jako vedlejší kritérium i délka pobytu v nemocnici. Ve všech těchto ukazatelích dopadla výrazně lépe skupina s Wobenzymem.

Podobně dobré výsledky byly dosaženy i v dalších oblastech obecné chirurgie. Ve všech těchto případech je ovšem nezbytné konzultovat podpůrnou léčbu Wobenzymem s lékařem.

Kde koupit Wobenzym

Dávkování

Jaké balení koupit?

Ke zhojení rány po lehčích a středně těžkých operacích za pomoci Wobenzymu zpravidla stačí zakoupit středně velká balení po 200 nebo 300 tabletách. Po závažnějších zákrocích je vhodné velké balení po 800 tablet pro dlouhodobější užívání.

Kde koupit Wobenzym

K léčbě enzymy použijte lék Wobenzym

Wobenzym je lékem registrovaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Jeho léčebné účinky jsou prokázány řadou kontrolovaných klinických studií. Ve světě si ho lidé kupují už přes padesát let. Jen v České republice ho každý rok užívá více než sto tisíc zákazníků, mnozí z nich opakovaně.