Podmínky inzerce na Webových stránkách firmy MUCOS Pharma CZ s.r.o

  1. Inzerent a pronajímatel jsou v obchodním vztahu.
  2. Na stránkách společnosti MUCOS Pharma CZ s.r.o. je možno inzerovat služby, pouze se vztahem k produktům společnosti MUCOS.
  3. Uveřejnění inzerce není nárokové a podléhá oboustrannému souhlasu, počet položek je limitován a při větším počtu inzerentů je uplatňován režim FIFO.
  4. Smluvní a fakturační podmínky jsou věcí dvoustranného jednání.
  5. Objednávky na uveřejnění inzerce jsou přijímány na adresemucos@mucos.cz s označením „Požadavek na zveřejnění inzerce na webových stránkách společnosti MUCOS.“ , s uvedením kontaktních údajů. Společnost MUCOS odesilatele kontaktuje.

Ing Radim Kočí

Ředitel MUCOS Pharma CZ s.r.o.