Křečové žíly

Křečové žíly nepodceňujte! Toto onemocnění se může rozvinout až do podoby bércového vředu.

Křečové žíly neboli varixy jsou chronickým a celoživotním onemocněním, jehož podstatou je genetická výbava jedince. Ta způsobuje, že žilní stěna nemá požadované vlastnosti, především odpovídající pružnost a pevnost, takže dochází k rozšiřování žíly a k omezení její schopnosti dopravovat krev proti směru gravitace, to znamená z dolních končetin směrem k srdci. Krevní průtok se zpomaluje a může docházet ke vzniku drobných krevních sraženin.

Na to žíla reaguje zánětem. Ten dále zhoršuje kvalitu žilní stěny, céva se dále rozšiřuje, žilní chlopně přestávají plnit svoji funkci zábrany zpětného toku krve – chlopeň tedy přestává pracovat tak, jak má, a místo toho, aby žilní krev proudila směrem k srdci, tak do jisté míry zůstává na místě. Prvním zjevným projevem tohoto stavu bývají otoky. Tím, jak žíly špatně fungují, dochází k jejich dalšímu rozšiřování, krev městná v dolní končetině a výsledkem je takzvaná žilní hypertenze. Následují další změny v podkoží i v kůži, a to celé zvyšuje zánětlivou zátěž žilní stěny. Vzniká tak typický bludný kruh, kdy zánět zhoršuje místní podmínky cirkulace krve a lymfy, a naopak špatné poměry cirkulace jsou živnou půdou pro zánět.

Proč křečové žíly?

Tento název vznikl od toho, že u některých pacientů toto onemocnění způsobuje noční křeče.

Poznám na pohled křečovou žílu?

Po vizuální stránce jsou křečové žíly (varixy) viditelné jako namodralé, klikaté vystupující povrchové žíly, nejčastěji žíly dolních končetin. Samy od sebe nevymizí. V pokročilém stádiu se kůže nad křečovými žílami mění: je pigmentovaná (zahnědlá), pergamenově slabá a lesklá.

A jaké jsou příznaky křečových žil?

Pacienti většinou trpí otoky, nejčastěji kolem kotníků. U významných varixů však mohou otoky vystupovat mnohem výše směrem ke tříslům a mohou dosahovat značných rozměrů. Dále se u nich objevuje široké spektrum příznaků od mravenčení, tlaku a pocitu tíhy a těžkých nohou, bolesti a dalších pocitových příznaků. V pokročilejším stádiu se objevují kožní změny, jakými jsou ekzémy, různé dermatitidy (záněty kůže), barevné kožní změny. Když se křečové žíly zkomplikují, může se onemocnění rozvinout až do podoby bércového vředu, při kterém dochází k porušení kožního krytu a obnažení spodních tkáňových vrstev.

Co je příčinou křečových žil?

Dnes už víme, že většina pacientů má toto onemocnění dáno geneticky a dříve či později se u nich projeví. Hodně však také záleží na životním stylu toho kterého člověka, na jeho celkové fyzické kondici a jeho pracovních i volnočasových návycích. Obezita, dlouhodobé sezení nebo stání či kouření jsou dalšími faktory, které k rozvoji onemocnění přispívají.

Existuje prevence křečových žil?

Oddálit nebo zmírnit příznaky chronického žilního onemocnění lze například sprchováním se chladnější vodou, vyvarováním se dlouhodobému sezení a stání, pravidelně se fyzicky hýbat, ženy by neměly nosit vysoké podpatky, strava by měla být bohatá na určité rostlinné látky (flavonoidy).

Léčba je postavena na užívání léků podporujících správnou funkci žilní stěny (tzv. venofarmak) a nošení kompresivních punčoch. V některých případech se provádí operační zákroky různého typu – od nejméně invazivních výkonů laserem až po rozsáhlé rekonstrukční operace v celkové narkóze.

Wobenzym

Záněty povrchových žil, které nejčastěji vznikají právě na podkladě křečových žil, pomáhá léčit lék Wobenzym. Wobenzym se uplatňuje jako součást léčby akutních zánětů povrchových žil tím, že účinkuje proti otokům, proti zánětu a zlepšuje poměry cirkulace v malých krevních i lymfatických cévách.

Posttrombotický syndrom

Zvláštní kapitolu pak představuje tzv. posttrombotický syndrom. Ten vzniká na poněkud jiném podkladě; je následkem tzv. hluboké žilní trombózy, která se může vyvinout i u osob bez křečových žil. Nejznámějším příkladem hluboké žilní trombózy je tzv. cestovatelská trombóza, kterou jsou ohroženi zejména lidé dlouhou dobu setrvávající vsedě při cestování na velké vzdálenosti např. letadlem či autobusem. Dlouhé sezení v neměnné poloze, často spojené s nedostatečným příjmem tekutin, omezuje průtok krve žilami uloženými hluboko v lýtku mezi svaly. Tato krev se pak sráží a mohou tak vznikat rozsáhlé krevní sraženiny (tromby), které nejenže mohou zastavit průtok krve hlubokým žilním systémem, ale mohou po odtržení od žilní stěny i cestovat žilním řečištěm až do plic a způsobit tzv. plicní embolii. Rozsáhlá plicní embolie může člověka i ohrozit na životě. Nicméně stav po prodělané žilní trombóze může zanechat následky i na postižené končetině ve formě přetrvávajících otoků a bolestí končetin, například po větší námaze, které mohou omezovat výkonnost takto postiženého člověka. Soubor těchto příznaků se nazývá posttrombotický (potrombotický) syndrom. I zde pomáhá Wobenzym svými účinky podobně, jako je tomu u křečových žil.

Více v článku zánět žil

Zdroje: