Kde koupit Wobenzym

Co je chronická rána?

Je to rána, která i přes adekvátní léčbu nevykazuje po dobu 6–9 týdnů tendenci k hojení. Nejčastěji se jedná o bércové vředy, proleženiny, rány vzniklé po úrazech a rány doprovázející některá závažná celková onemocnění. K takovým patří na prvním místě cukrovka, při které často vznikají nehojící se rány a vředy na nohou (tzv. diabetická noha).

S přibývajícím věkem se zhoršuje schopnost hojení

Obecně se chronické rány vyskytují nejvíce u starších lidí. Při stárnutí organismu dochází k poruchám prokrvení následkem například aterosklerózy či diabetes, takže hojivé procesy probíhají hůře než u mladších osob. Ve vyšším věku se také častěji vyskytují další onemocnění, která zvyšují dispozici pro vznik chronických ran. Může se jednat o chronickou žilní nedostatečnost s křečovými žilami a opakovanými záněty žil, po kterých v případě postižení hlubokého žilního systému dolních končetin vzniká tzv. potrombotický syndrom. K bércovým vředům vede také nedostatečná funkce lymfatického systému, která se navíc často sdružuje s nedostatečností žilní. Poškození cév bývá často důsledkem onemocnění cukrovkou a je podkladem řady komplikací, které tuto chorobu doprovázejí.
S celkovým stárnutím obyvatelstva se výskyt chronických ran stále zvyšuje. Uvádí se například, že zhruba 2% občanů České republiky – tedy každý padesátý – onemocní v průběhu svého života bércovým vředem. Je ale nutné podotknout, že se tento problém nevyhýbá ani mladším lidem v produktivním věku.

Příčinou mohou být závažnější zdravotní obtíže

Chronická rána nikdy není jenom lokálním problémem. Zhoršené hojení vždy signalizuje, že něco není v pořádku v celém našem organismu. Mnohdy tedy ani sebelepší lokální ošetřování rány nepřinese úspěch, pokud není odhalena celková příčina poruchy hojení – např. špatná výživa, cévní onemocnění, cukrovka. Stává se, že právě nehojící se rána přispěje k odhalení do té doby neléčené cukrovky.

Proč se některé rány nehojí?

Jak jsme již zmínili, hojení rány je složitým řetězcem dějů a je třeba, aby na sebe jednotlivé procesy navazovaly a byly v optimální rovnováze. Aby hojení probíhalo správně, musejí být splněny nejen lokální potřeby hojící se tkáně, ale i požadavky kladené na organismus jako celek. Porušení souslednosti hojivých procesů a narušení rovnováhy může způsobit řada faktorů.
Mezi nejčastější příčiny poruchy hojení rány patří zhoršené prokrvení tkání, a to i v těch nejjemnějších vlásečnicích – poruchy tzv. mikrocirkulace. To způsobuje nedostatečné zásobení tkání živinami a kyslíkem, ale také zhoršené odplavování zplodin metabolismu a odpadních produktů zánětu, který v oblasti chronické rány zpravidla probíhá. K poruchám mikrocirkulace přispívají cévní choroby (ateroskleróza, chronická žilní nedostatečnost), ale také nedostatečná funkce lymfatického systému.
Při poruše cirkulace krve a lymfy (mízy) vzniká chronický otok, který zhoršuje stav tkání, komplikuje hojení a vytváří příznivé prostředí pro uchycení bakteriální infekce.

Lymfatický systém

Při odplavování (tzv. drenáži) zplodin a produktů zánětu z postižené tkáně hraje zvlášť významnou úlohu lymfatický systém. Z mezibuněčného prostoru odstraňuje tekutinu a látky, jež není schopen odstranit systém žilní. Jedná se o velké molekuly bílkovin, kapénky tuku, zbytky odumřelých buněk a bílé krvinky. Tyto látky se ve větší míře hromadí právě při zánětu nebo v průběhu hojení. Lymfatický systém je navíc důležitou součástí obranného systému našeho organizmu především proti infekci.

Jak může pomoci při hojení chronických ran Wobenzym?

Výzkumy i klinické studie prokázaly, že proteolytické enzymy obsažené ve Wobenzymu příznivě ovlivňují vlastnosti krve a zlepšují její „tekutost“. To přispívá ke zlepšení prokrvení tkání. Zlepšují také průchodnost lymfatických cév a odstraňují nežádoucí bílkovinné látky z mezibuněčného prostoru.
Wobenzym urychluje vstřebávání otoků při porušené funkci lymfatického systému.To přispívá k urychlení procesu hojení a k ústupu bolestí, které obvykle doprovázejí chronické rány.
Wobenzym také podporuje průnik současně podávaných antibiotik do tkání. To je velmi důležité při léčbě bakteriálních infekcí, které komplikují hojení chronických ran. Posílení oslabeného imunitního systému urychluje léčbu chronického zánětu v ranách.
Proteolytické enzymy obsažené ve Wobenzymu také potlačují nadměrnou fibrotizaci (jizevnaté změny a tuhnutí) tkání postižených chronickým zánětem.

Kde koupit Wobenzym

Doba užívání

Při podpůrné léčbě akutních ran a zánětů se příznivý účinek Wobenzymu dostaví zpravidla v krátké době, během několika dní, a tento lék stačí podávat po dobu maximálně několika týdnů do úplného zahojení rány. Platí přitom zásada, že nejlepšího účinku dosáhneme, zahájíme-li léčbu co nejdříve po vzniku rány.
Chronické rány, které se vyvíjely po dobu mnoha měsíců a nezřídka i let, vyžadují zpravidla dlouhodobou léčbu. Podávání Wobenzymu je v takovém případě nezbytné v řádech několika měsíců.

Dávkování

Kde koupit Wobenzym