Byla provedena studie, kde se prokázala efektivnost léčby Wobenzymem!

Do studie bylo zařazeno 56 pacientek s akutním zánětem vejcovodů a vaječníků.  28 pacientek bylo léčeno 7 dní antibiotikem společně s Wobenzymem. Dalších 28 pacientek dostávalo ke stejnému antibiotiku placebo. Podávání Wobenzymu nebo placeba pokračovalo po ukončení antibiotické léčby ještě další tři týdny.

Hodnoceny byly podle zlepšení obecných příznaků zánětu (teploty, sedimentace, změny v krevním obraze) a podle zlepšení příznaků zánětu gynekologického (výtok, bolest a zduření v oblasti vejcovodů a vaječníků při vyšetření pohmatem).

Při léčbě kombinací antibiotika a Wobenzymu bylo zaznamenáno u významně vyššího procenta pacientek zlepšení všech jednotlivě sledovaných ukazatelů zánětu i souhrnného hodnocení těchto ukazatelů
Zlepšení obtíží na konci léčby (v%)

Při léčbě kombinací antibiotika a Wobenzymu bylo zaznamenáno u významně vyššího procenta pacientek zlepšení všech jednotlivě sledovaných ukazatelů zánětu i souhrnného hodnocení těchto ukazatelů (tzv. sumární skóre).  Zcela bez teplot a téměř bez výtoku a bolestí byly pacientky, které se léčily Wobenzymem!

Kde koupit Wobenzym