Pomáháme potřebným

Podporujeme Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích
zařízení, které poskytuje laskavou a odbornou péči seniorům
LDN – odlehčovací sociální pobyty – denní stacionář

Domov sv. Karla Boromejského hledá do týmu

 zdravotní sestru a sanitářku/sanitáře
(směnný provoz, možnost ubytovny pro ženy)

Finanční ohodnocení je srovnatelné s tarify ve státním sektoru.
Pracujeme v pěkném prostředí a hezkých vzájemných vztazích, je dostatek pomocných sil
v přímé péči, pacienti i příbuzní jsou spokojení.

Podívejte se na www.domovrepy.cz,
napište na mail konsolata@domovrepy.cz
a přijďte se podívat.