WobenzymV současné době u nás přibývá často nemocných dětí. Nejčastější příčinou dětské nemocnosti jsou přitom opakované záněty dýchacích cest – angíny, záněty nosohltanu, hrtanu, průdušek, vedlejších nosních dutin či středního ucha.

Opakující se onemocnění jsou pro organismus dítěte velkou zátěží. Pro dítě i pro celou rodinu to však není jediný negativní důsledek. Kvůli absencím zaviněným nemocí je narušován kontakt s ostatními dětmi v kolektivu nejprve v mateřské, potom i v základní škole. Dítě, které ve škole často chybí, musí pak ve stresu dohánět učivo. Opakovaná nemoc dítěte ale také může například významně omezit možnosti pracovního uplatnění matky, a tak přímo i nepřímo ovlivňovat ekonomickou stabilitu a kvalitu života celé rodiny.

Možná i Vaši rodinu trápí podobné problémy. Chceme Vás proto seznámit s možnostmi, jež nabízí lék Wobenzym. Wobenzym patří ke stále používanějším lékům současné medicíny. Působí především proti zánětům, otokům a poruchám imunity. Jeho účinek lze velmi dobře využívat i při podpůrné léčbě dětí s opakovanými záněty dýchacích cest.

Možná i Vašemu dítěti už lékař doporučil tuto léčbu, a máte tedy zkušenosti s jejím účinkem přímo ve své rodině. Bude tedy jistě zajímavé, když se seznámíte s výsledky hodnocení účinnosti podpůrné léčby Wobenzymem, které bylo provedeno na 14 klinických pracovištích v České republice u celkem 346 dětí.

Za nejvýznamnější považujeme zjištění, že průměrný počet onemocnění za rok u jednoho dítěte poklesl při podpůrné léčbě Wobenzymem o více než polovinu (o 58%) a počet nasazení antibiotik o více než dvě třetiny (o 68%). Neznamená to ovšem, že antibiotika byla nahrazena Wobenzymem. Jejich spotřeba se snížila proto, že se omezil počet a závažnost onemocnění vyžadujících nasazení antibiotik.

U léčby opakovaných zánětů dýchacích cest, podobně jako u řady jiných onemocnění, se Wobenzym používá jako podpůrný lék a je součástí komplexní terapie spolu s jinými léky. V případě onemocnění dítěte je třeba konzultovat léčbu s lékařem.

Kde koupit Wobenzym

Proč bývají děti často nemocné?

Proč bývají děti často nemocné?
V posledních desetiletích stále přibývá opakovaně nemocných dětí, dětí s oslabenou imunitou, alergiemi a ekzémy. Zejména u menších dětí jsou problémem časté záněty dýchacích cest. Jak uvádějí i příslušné dokumenty ministerstva zdravotnictví, extrémně vysoká nemocnost akutními respiračními onemocněními se vyskytuje zejména u dětí v předškolních dětských zařízeních. Za nejvážnější příčiny tohoto stavu bývá označováno znečištěné životní prostředí, hlavně v průmyslových aglomeracích, a nesprávná životospráva.

Antibiotika: přínos a možná rizika
Vynález penicilínu patří k největším objevům medicíny v historii. Díky antibiotikům byly už zachráněny milióny životů na celém světě a léčbu řady nemocí si dnes bez nich ani nelze představit. Ne každé onemocnění s teplotou však vyžaduje nasazení antibiotik. Ta jsou určena pro léčbu onemocnění způsobených bakteriemi, u onemocnění způsobených viry nemohou průběh onemocnění ovlivnit. A právě převážná většina opakovaných dětských onemocnění dýchacích cest je způsobena viry. Například záněty průdušek nebo záněty hrtanu (laryngitidy) mají virový původ až v devadesáti procentech. Jestliže se užívají antibiotika příliš často a ne vždy zcela cíleně, postupně na ně mikroorganismy, které onemocnění vyvolávají, přestávají žádoucím způsobem reagovat. Bakterie se tak stávají rezistentními, tj. necitlivými k antibiotiku, proto se musí podávat stále nové druhy antibiotik. Hrozí nebezpečí, že, až bude antibiotická léčba opravdu nezbytná, nemusí žádoucím způsobem zabrat. Výše uvedený proces se samozřejmě odráží na celkovém stavu imunitního systému pacienta. Příliš mnoho antibiotik snižuje celkovou úroveň imunity a mívá i některé další vedlejší účinky (problémy se zažívacím ústrojím, tendence ke vzniku plísňových onemocnění apod.). Ze všech těchto důvodů je nesmírně důležité, aby lékař vždy pečlivě zvážil, zda nasadí antibiotikum či nikoliv. Rodiče by v žádném případě neměli naléhat, aby jejich dítě při každém sebemenším nachlazení nebo onemocnění s teplotou dostalo antibiotickou léčbu.

Nemocné dítě – problém pro celou rodinu
Je-li dítě opakovaně nemocné, doléhá to v první řadě na matku. Probdí řadu nocí a, pokud je zaměstnaná, mohou jí časté absence přinášet potíže na pracovišti. Snížení nebo ztráta výdělku matky často znamená nemalý ekonomický problém pro rodinu. Jestliže chce naopak matka nastoupit do zaměstnání, mnohde ji s opakovaně nemocným dítětem vůbec nepřijmou. Když dítě neustále stoná, nemohou jít rodiče – pokud není k dispozici ochotná babička – ani do kina či do divadla a o zajímavé dovolené si jen nechávají zdát. Ve všech uvedených případech pak narůstá celková nervozita, která se zpětně projevuje na psychickém, ale i fyzickém stavu dítěte. Opakovaná nemocnost dětí tak narušuje a snižuje kvalitu života celé rodiny.

Wobenzym v komplexní léčbě opakovaných zánětů dýchacích cest

Zařazení Wobenzymu jako součásti léčby opakovaných zánětů dýchacích cest u dětí může v mnoha případech usnadnit řešení výše uvedených problémů. Potvrzuje to i hodnocení výsledků podpůrné léčby Wobenzymem na 14 pracovištích v České republice, s nímž Vás teď chceme seznámit.

Proč byla hodnocena léčba Wobenzymem u dětí?
Wobenzym začal být dovážen do České republiky před více než dvaceti pěti lety. Za tu dobu se u nás i v zahraničí získala řada dalších pozitivních zkušeností s tímto lékem. Mnohokrát bylo ověřeno, že Wobenzym příznivě působí na průběh onemocnění, u kterých se vyskytuje zánět, otok nebo porucha imunity. S tím, jak přibývaly v České republice zkušenosti s použitím Wobenzymu u dospělých pacientů, množily se rovněž zprávy o účinnosti tohoto léku při léčbě dětí, zejména těch, které jsou opakovaně postihovány záněty dýchacích cest. Při podpůrné léčbě Wobenzymem docházelo ke snížení počtu a závažnosti zánětů dýchacích cest, a tím i k omezení potřeby podávat u nemocných dětí antibiotika. Aby byl získán souhrnný přehled o účincích léčby Wobenzymem u většího počtu dětských pacientů, bylo rozhodnuto provést retrospektivní hodnocení.

Co je to retrospektivní hodnocení?
Retrospektiva znamená pohled nazpět. Při tomto způsobu hodnocení lékaři vyhledávají zpětně v dokumentaci svých pacientů údaje o léčení, které proběhlo v minulosti. V době, kdy lékař pacienta léčil, nemohl vědět, že tento pacient bude v budoucnosti zařazen do nějakého hodnocení. Neovlivňovalo to tedy jeho rozhodnutí o léčbě, ani jeho názor na její účinek. Tak se získají objektivní údaje o tom, jak je lék používán v každodenní lékařské praxi.

Co bylo cílem hodnocení a jak probíhalo?
Hlavním cílem bylo zjistit, zda podávání Wobenzymu v rámci komplexní léčby dětí s častými záněty dýchacích cest může ovlivnit počet těchto onemocnění. Na 14 pracovištích v České republice byly v kartotékách vyhledávány údaje o nemocnosti dětí již dříve léčených Wobenzymem. Pacienti byli zakódováni čísly, takže byla zachována jejich anonymita. Do speciálních dotazníků se zaznamenávalo, kolikrát dítě stonalo a kolikrát muselo užívat antibiotika v průběhu 12 měsíců předtím, než začalo užívat Wobenzym. Stejně bylo zhodnoceno i následujících 12 měsíců, které začínaly od okamžiku zahájení podpůrné léčby Wobenzymem. Samozřejmě, pokud se v této době u dítěte vyskytlo zánětlivé onemocnění vyžadující podání antibiotik a jiných léků, byla tato léčba vždy podána a lékařem zaznamenána. Samotnou délku léčby Wobenzymem stanovil lékař vždy podle vlastního úsudku a zkušeností. Celkem byla získána a vyhodnocena data od 346 dětí, u kterých léčba proběhla v letech 1996-2002. Statistické zpracování této studie provedlo Datové centrum Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

Ze studie vyplývá, že ve sledovaném souboru 346 dětí byl v roce před léčbou Wobenzymem průměrný počet onemocnění na jedno dítě 5,3. Léčba antibiotiky musela být použita v průměru u jednoho pacienta 2,7 krát za rok. V následujícím roce po zahájení podpůrné léčby Wobenzymem poklesl průměrný počet onemocnění u jednoho dítěte na 2,2. Ještě výrazněji se snížila spotřeba antibiotik – antibiotika musela být nasazena u jednoho dítěte v průměru pouze 0,8 krát za rok. V souhrnu lze tedy říci, že průměrný počet onemocnění za rok u jednoho pacienta poklesl při podpůrné léčbě Wobenzymem o více než polovinu (o 58%) a počet nasazení antibiotik o více než dvě třetiny (o 68%). Neznamená to ovšem, že antibiotika byla nahrazena Wobenzymem. Jejich spotřeba se snížila proto, že se omezil počet a závažnost onemocnění vyžadujících nasazení antibiotik. Ke zlepšení stavu po podpůrné léčbě Wobenzymem došlo u 95% dětí, u jednoho procenta dětí se nemocnost nezměnila a pouze u 4% dětí byl počet onemocnění po léčbě vyšší.

Která onemocnění byla hodnocena?
Všechny zaznamenávané údaje se týkaly pouze opakovaných onemocnění dýchacích cest, kterými jsou např:

  • rýma
  • záněty nosohltanu
  • angíny
  • záněty hrtanu (laryngitidy)
  • záněty vedlejších nosních dutin
  • záněty průdušek
  • záněty středního ucha

Jak dlouho děti užívaly Wobenzym?
Doba podávání Wobenzymu nebyla u všech dětí stejná, záležela na zvyklostech a zkušenostech lékaře a na závažnosti onemocnění. Průměrná doba podpůrné léčby Wobenzymem byla 13 týdnů, dobré výsledky ale byly zaznamenány už i po kratší době.

Jak nákladná je léčba Wobenzymem?
Při opakovaných onemocněních dýchacích cest Wobenzym není hrazen zdravotním pojištěním. Zakoupíte-li balení Wobenzymu  200 tablet, vyjde cena jedné tablety o něco více než na 4 Kč, u velkého balení 800 tablet stojí jedna tableta méně než 3,50 Kč. Přitom u dětí je podávaná denní dávka výrazně nižší než u dospělých (jedna tableta na 6 kg tělesné hmotnosti). Léčba dítěte o hmotnosti 24 kg si tak denně vyžádá asi 15 Kč, což je výrazně méně než například jedna krabička cigaret, jeden hamburger nebo tabulka čokolády. Tam, kde pak zaměstnaná matka nemusí zůstávat s nemocným dítětem doma, tato léčba dokonce znamená nesporný ekonomický přínos. Nejdůležitější je ale skutečnost, že snížení nemocnosti dítěte je významné pro jeho další zdravý vývoj a kvalitu života jeho samotného i celé rodiny.

Kde koupit Wobenzym