WobenzymV současné době u nás přibývá často nemocných dětí. Nejčastější příčinou dětské nemocnosti jsou přitom opakované záněty dýchacích cest – angíny, záněty nosohltanu, hrtanu, průdušek, vedlejších nosních dutin či středního ucha. V brožuře, kterou si můžete na těchto internetových stránkách otevřít, Vám nabízíme informace o dalších možnostech v léčbě těchto zdravotních potíží.
Opakující se onemocnění jsou pro organizmus dítěte velkou zátěží. Pro dítě i pro celou rodinu to však není jediný negativní důsledek. Kvůli absencím zaviněným nemocí je narušován kontakt s ostatními dětmi v kolektivu nejprve v mateřské, a potom i v základní škole. Dítě, které ve škole často chybí, musí pak ve stresu dohánět učivo. Opakovaná nemoc dítěte ale také může například významně omezit možnosti pracovního uplatnění matky, a tak přímo i nepřímo ovlivňovat ekonomickou stabilitu a kvalitu života celé rodiny.
Možná i Vaši rodinu trápí podobné problémy. Chceme Vás proto seznámit s možnostmi, jež nabízí lék Wobenzym. Wobenzym patří ke stále používanějším lékům současné medicíny. Působí především proti zánětům, otokům a poruchám imunity. Jeho účinek lze velmi dobře využívat i při podpůrné léčbě dětí s opakovanými záněty dýchacích cest. Možná i Vašemu dítěti už lékař doporučil tuto léčbu, a máte tedy zkušenosti s jejím účinkem přímo ve své rodině. Bude tedy jistě zajímavé, když se seznámíte s výsledky nejnovějšího hodnocení účinnosti podpůrné léčby Wobenzymem, které bylo provedeno na 14 klinických pracovištích v České republice u celkem 346 dětí.
Těmto výsledkům je věnována první část naší brožury. Za nejvýznamnější považujeme zjištění, že průměrný počet onemocnění za rok u jednoho dítěte poklesl při podpůrné léčbě Wobenzymem o více než polovinu (o 58%) a počet nasazení antibiotik o více než dvě třetiny (o 68%). Neznamená to ovšem, že antibiotika byla nahrazena Wobenzymem. Jejich spotřeba se snížila proto, že se omezil počet a závažnost onemocnění vyžadujících nasazení antibiotik.
V další části brožury Vám umožňujeme nahlédnout do soukromí několika rodin s dětmi léčenými Wobenzymem. Náš poslední rozhovor v této brožuře svědčí o tom, že to, co pomáhá dětem, může pomoci i dospělým.
Wobenzym je podpůrný lék, který příznivě působí jak při léčbě opakovaných zánětů dýchacích cest, tak i při dalších zdravotních problémech spojených se zánětem – od revmatických onemocnění až třeba po rychlejší hojení úrazů a operačních ran. V naší brožuře jsme se ale tentokrát chtěli zaměřit především na otázky opakované nemocnosti a její léčby u těch nejmladších, protože zdraví našich dětí je to nejcennější, co máme.
Výsledky uvedeného klinického hodnocení ani jednotlivé rozhovory s rodiči pacientů však nesmějí vyvolat dojem, že podávání Wobenzymu u zdravého dítěte působí jako prevence výskytu onemocnění. U léčby opakovaných zánětů dýchacích cest, podobně jako u řady jiných onemocnění, se Wobenzym používá jako podpůrný lék a je součástí komplexní terapie spolu s jinými léky. V případě onemocnění dítěte je třeba konzultovat léčbu s lékařem.

Kde koupit Wobenzym

Proč bývají děti často nemocné?

Proč bývají děti často nemocné?
V posledních desetiletích stále přibývá opakovaně nemocných dětí, dětí s oslabenou imunitou, alergiemi a ekzémy. Zejména u menších dětí jsou problémem časté záněty dýchacích cest. Jak uvádějí i příslušné dokumenty ministerstva zdravotnictví, extrémně vysoká nemocnost akutními respiračními onemocněními se vyskytuje zejména u dětí v předškolních dětských zařízeních. Za nejvážnější příčiny tohoto stavu bývá označováno znečištěné životní prostředí, hlavně v průmyslových aglomeracích, a nesprávná životospráva.

Antibiotika: přínos a možná rizika
Vynález penicilínu patří k největším objevům medicíny v historii. Díky antibiotikům byly už zachráněny milióny životů na celém světě a léčbu řady nemocí si dnes bez nich ani nelze představit. Ne každé onemocnění s teplotou však vyžaduje nasazení antibiotik. Ta jsou určena pro léčbu onemocnění způsobených bakteriemi, u onemocnění způsobených viry nemohou průběh onemocnění vůbec ovlivnit. A právě převážná většina opakovaných dětských onemocnění dýchacích cest je způsobena viry. Například záněty průdušek nebo záněty hrtanu (laryngitidy) mají virový původ až v devadesáti procentech. Jestliže se užívají antibiotika příliš často a ne vždy zcela cíleně, postupně na ně mikroorganizmy, které onemocnění vyvolávají, přestávají žádoucím způsobem reagovat. Bakterie se tak stávají rezistentními, tj. necitlivými k antibiotiku, proto se musí podávat stále nové druhy antibiotik. Hrozí nebezpečí, že, až bude antibiotická léčba opravdu nezbytná, nemusí žádoucím způsobem zabrat. Výše uvedený proces se samozřejmě odráží na celkovém stavu imunitního systému pacienta. Příliš mnoho antibiotik snižuje celkovou úroveň imunity a mívá i některé další vedlejší účinky (problémy se zažívacím ústrojím, tendence ke vzniku plísňových onemocnění apod.). Ze všech těchto důvodů je nesmírně důležité, aby lékař vždy pečlivě zvážil, zda nasadí antibiotikum či nikoliv. Rodiče by v žádném případě neměli naléhat, aby jejich dítě při každém sebemenším nachlazení nebo onemocnění s teplotou dostalo antibiotickou léčbu.

Nemocné dítě – problém pro celou rodinu
Je-li dítě opakovaně nemocné, doléhá to v první řadě na matku. Probdí řadu nocí a, pokud je zaměstnaná, mohou jí časté absence přinášet potíže na pracovišti. Snížení nebo ztráta výdělku matky často znamená nemalý ekonomický problém pro rodinu. Jestliže chce naopak matka nastoupit do zaměstnání, mnohde ji s opakovaně nemocným dítětem vůbec nepřijmou. Když dítě neustále stoná, nemohou jít rodiče – pokud není k dispozici ochotná babička – ani do kina či do divadla a o zajímavé dovolené si jen nechávají zdát. Ve všech uvedených případech pak narůstá celková nervozita, která se zpětně projevuje na psychickém, ale i fyzickém stavu dítěte. Opakovaná nemocnost dětí tak narušuje a snižuje kvalitu života celé rodiny.

Wobenzym v komplexní léčbě opakovaných zánětů dýchacích cest

Zařazení Wobenzymu jako součásti léčby opakovaných zánětů dýchacích cest u dětí může v mnoha případech usnadnit řešení výše uvedených problémů. Potvrzuje to i hodnocení výsledků podpůrné léčby Wobenzymem na 14 pracovištích v České republice, s nímž Vás teď chceme seznámit. Ve smyslu zákona o reklamě č. 138/2002 Sb. však upozorňujeme, že níže uvedené výsledky nelze přijímat jako doporučení lékaře.

Proč byla hodnocena léčba Wobenzymem u dětí?
Wobenzym začal být dovážen do České republiky před více než deseti lety. Za tu dobu se u nás i v zahraničí získala řada dalších pozitivních zkušeností s tímto lékem. Mnohokrát bylo ověřeno, že Wobenzym příznivě působí na průběh onemocnění, u kterých se vyskytuje zánět, otok nebo porucha imunity. S tím, jak přibývaly v České republice zkušenosti s použitím Wobenzymu u dospělých pacientů, množily se rovněž zprávy o účinnosti tohoto léku při léčbě dětí, zejména těch, které jsou opakovaně postihovány záněty dýchacích cest. Při podpůrné léčbě Wobenzymem docházelo ke snížení počtu a závažnosti zánětů dýchacích cest, a tím i k omezení potřeby podávat u nemocných dětí antibiotika. Aby byl získán souhrnný přehled o účincích léčby Wobenzymem u většího počtu dětských pacientů, bylo rozhodnuto provést retrospektivní hodnocení.

Co je to retrospektivní hodnocení?
Retrospektiva znamená pohled nazpět. Při tomto způsobu hodnocení lékaři vyhledávají zpětně v dokumentaci svých pacientů údaje o léčení, které proběhlo v minulosti. V době, kdy lékař pacienta léčil, nemohl vědět, že tento pacient bude v budoucnosti zařazen do nějakého hodnocení. Neovlivňovalo to tedy jeho rozhodnutí o léčbě, ani jeho názor na její účinek. Tak se získají objektivní údaje o tom, jak je lék používán v každodenní lékařské praxi.

Co bylo cílem hodnocení a jak probíhalo?
Hlavním cílem bylo zjistit, zda podávání Wobenzymu v rámci komplexní léčby dětí s častými záněty dýchacích cest může ovlivnit počet těchto onemocnění. Na 14 pracovištích v České republice byly v kartotékách vyhledávány údaje o nemocnosti dětí již dříve léčených Wobenzymem. Pacienti byli zakódováni čísly, takže byla zachována jejich anonymita. Do speciálních dotazníků se zaznamenávalo, kolikrát dítě stonalo a kolikrát muselo užívat antibiotika v průběhu 12 měsíců předtím, než začalo užívat Wobenzym. Stejně bylo zhodnoceno i následujících 12 měsíců, které začínaly od okamžiku zahájení podpůrné léčby Wobenzymem. Samozřejmě, pokud se v této době u dítěte vyskytlo zánětlivé onemocnění vyžadující podání antibiotik a jiných léků, byla tato léčba vždy podána a lékařem zaznamenána. Samotnou délku léčby Wobenzymem stanovil lékař vždy podle vlastního úsudku a zkušeností. Celkem byla získána a vyhodnocena data od 346 dětí, u kterých léčba proběhla v letech 1996-2002. Statistické zpracování této studie provedlo Datové centrum Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze.

Ze studie vyplývá, že ve sledovaném souboru 346 dětí byl v roce před léčbou Wobenzymem průměrný počet onemocnění na jedno dítě 5,3. Léčba antibiotiky musela být použita v průměru u jednoho pacienta 2,7 krát za rok. V následujícím roce po zahájení podpůrné léčby Wobenzymem poklesl průměrný počet onemocnění u jednoho dítěte na 2,2. Ještě výrazněji se snížila spotřeba antibiotik – antibiotika musela být nasazena u jednoho dítěte v průměru pouze 0,8 krát za rok. V souhrnu lze tedy říci, že průměrný počet onemocnění za rok u jednoho pacienta poklesl při podpůrné léčbě Wobenzymem o více než polovinu (o 58%) a počet nasazení antibiotik o více než dvě třetiny (o 68%). Neznamená to ovšem, že antibiotika byla nahrazena Wobenzymem. Jejich spotřeba se snížila proto, že se omezil počet a závažnost onemocnění vyžadujících nasazení antibiotik. Ke zlepšení stavu po podpůrné léčbě Wobenzymem došlo u 95% dětí, u jednoho procenta dětí se nemocnost nezměnila a pouze u 4% dětí byl počet onemocnění po léčbě vyšší.

Která onemocnění byla hodnocena?
Všechny zaznamenávané údaje se týkaly pouze opakovaných onemocnění dýchacích cest, kterými jsou např:

  • rýma
  • záněty nosohltanu
  • angíny
  • záněty hrtanu (laryngitidy)
  • záněty vedlejších nosních dutin
  • záněty průdušek
  • záněty středního ucha

Jak dlouho děti užívaly Wobenzym?
Doba podávání Wobenzymu nebyla u všech dětí stejná, záležela na zvyklostech a zkušenostech lékaře a na závažnosti onemocnění. Průměrná doba podpůrné léčby Wobenzymem byla 13 týdnů, dobré výsledky ale byly zaznamenány už i po kratší době.

Jak nákladná je léčba Wobenzymem?
Při opakovaných onemocněních dýchacích cest Wobenzym není hrazen zdravotním pojištěním. Zakoupíte-li balení Wobenzymu  200 tablet, vyjde cena jedné tablety přibližně na 4 Kč, u velkého balení 800 tablet stojí jedna tableta méně než 3,50 Kč. Přitom u dětí je podávaná denní dávka výrazně nižší než u dospělých (jedna tableta na 6 kg tělesné hmotnosti). Léčba dítěte o hmotnosti 24 kg si tak denně vyžádá asi 15 Kč, což je výrazně méně než například jedna krabička cigaret, jeden hamburger nebo tabulka čokolády. Tam, kde pak zaměstnaná matka nemusí zůstávat s nemocným dítětem doma, tato léčba dokonce znamená nesporný ekonomický přínos. Nejdůležitější je ale skutečnost, že snížení nemocnosti dítěte je významné pro jeho další zdravý vývoj a kvalitu života jeho samotného i celé rodiny.

Kde koupit Wobenzym

Zkušenosti pacientů

Roman a Jakub Šírovi (13 a 8 let)

Liberec, maminka Michaela, tatínek Roman

siroviOdkdy začal Roman trpět opakovanými záněty dýchacích cest?
„Roman byl odmalička více nemocný než jeho kamarádi. Trpěl záněty nosohltanu, prodělal záněty středního ucha i průdušek, opakovaně měl záněty vedlejších nosních dutin. Vždy vše bylo léčeno stále silnějšími antibiotiky, i přesto ale k uzdravování nedocházelo. Když se jeho stav zhoršil, byl třeba dva týdny doma, pak byl zase lepší, tak chodil s rýmou tři týdny do školy, ale potom už zase musel být nějaký čas doma.“

V pěti letech Roman začal hrát lední hokej. Jak to zdravotně zvládal?
„Roman si strašně přál stát se hokejistou, protože jeho otec hrál hokej závodně. Kvůli Romanovu neustálému stonání to ale vypadalo, že bude muset s hokejem přestat dříve, než vlastně pořádně začal. Podařilo se nám vyhledat dětského lékaře, který ho důkladně vyšetřil a změnil dosavadní léčbu. Nedával mu hned u každého onemocnění antibiotika a snažil se zvýšit jeho obranyschopnost. Spojil se s imunologem v Praze, který má zkušenosti s enzymoterapií, a domluvil nám u něj schůzku.“

Lékaře v Praze jste navštívili kvůli Wobenzymu s oběma syny. Mladšímu Jakubovi už bylo pět let. Jak na tom byl zdravotně on?
„Jeho zdravotní stav měl podobný vývoj jako u Romana, to znamená rýma, záněty vedlejších nosních dutin, jen celkový průběh byl o něco mírnější než u staršího brášky. Imunolog v Praze s nimi provedl důkladné vyšetření a užívání Wobenzymu doporučil oběma. Mladší Jakub začal brát tři tablety denně, Roman dvakrát tři tablety.“

Jak hoši na Wobenzym zareagovali?
„Nebylo to tak, že by zejména ten starší zůstal úplně bez rýmy, ale cítí se podstatně lépe. Roman byl se svými zdravotními problémy dříve mezi kluky na ledě outsiderem, teď se jim bez problémů vyrovná. I doma teď zůstává kvůli nemoci mnohem méně. Letos to bylo jen dvakrát a antibiotika nemusel v posledním roce užívat vůbec. Jakub je na tom ještě lépe a nepříjemné záněty vedlejších nosních dutin už netrápí ani jednoho.“

Vy kupujete Wobenzym pro obě děti. Nezdá se Vám to finančně náročné?
„Je pravda, že Wobenzym nepatří právě k nejlevnějším lékům, ale nám už po těch zkušenostech, které jsme za léta nasbírali, bylo po pravdě řečeno jedno, kolik za lék dáme. Nechtěli jsme už nic jiného, než aby se zdravotní stav dětí zlepšil, protože to jejich neustálé marodění a trápení bylo pro všechny ubíjející.“

Podobné dobré zkušenosti s podpůrnou léčbou Wobenzymem má mnoho dalších dětí i dospělých.

Zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) je způsoben většinou bakteriální infekcí, která se šíří z nosu. Sinusitida se projevuje déletrvajícím hnisavým výtokem z nosu, zvýšenými teplotami, únavou a bolestmi hlavy (pod okem, v čele, v záhlaví – podle postižené dutiny). Bolest sílí při předklonění hlavy.

Ester Brunclíková (7 let)

Praha, maminka Renáta, tatínek Dušan

brunclikDcera trpěla opakovanými angínami. Kdy tyto obtíže nastaly?
„Když jí bylo půl roku, dostala zápal plic a od té doby následovaly jedna angína za druhou. Okamžitě dostala teploty kolem 40 stupňů, pro bolesti a otok v krku nemohla polykat, nejedla a zvracela. Angíny ji trápily po celý rok – i v létě – a téměř zákonitě se dostavovaly, jakmile změnila prostředí, třeba když odjela k babičce, anebo když nastoupila do školky. Tam pořád chyběla. Za necelých pět let musela užívat téměř třicetkrát antibiotika a její stav se přitom nijak nelepšil.“

Jak jste se dozvěděli o Wobenzymu?
„Jedna z babiček si přečetla časopis, ve kterém se psalo, jak Wobenzym pomohl právě často nemocným dětem, my jsme si ale mysleli, že jde jen o reklamu. Asi po půl roce jsem musel odjet s dcerou o vánočních svátcích znovu na pohotovost. Byla tam lékařka, která se doslova zhrozila, když se dozvěděla, kolikrát už Ester měla angíny a kolikrát brala antibiotika. To byl poslední impuls k tomu, abychom vyhledali lékařku, která má zkušenosti s enzymovou léčbou.“

Co Vám nová lékařka doporučila?
„Nejprve dceři udělala důkladné vyšetření krve včetně vyšetření imunity, výtěry z nosu a krku. Zjistila velmi nízké hodnoty obranných protilátek. Okamžitě jí proto přidala k léčbě Wobenzym, který Ester užívala téměř celý rok.“

Jak se to projevilo na její nemocnosti?
„Ze začátku se ještě neubránila nachlazení, ale průběh onemocnění byl úplně jiný než doposud. Zdálo se, že dostává virózu, začala být unavená, teploty byly mírně zvýšené, něco přes 37 stupňů, a šla si třeba i uprostřed dne lehnout. Když se pak ale druhý den ráno probudila, cítila se už zase dobře. V létě pak už byla úplně v pohodě a následující zimu měla angínu jen jednou, ovšem její průběh byl mnohem mírnější.“

Na podzim roku 2002 Ester nastoupila do první třídy. Jak zareagovala na toto nové prostředí?
„To bylo snad vůbec to nejúžasnější. Než přišla do školy, upozornili jsme paní učitelku, že trpí častými angínami. Za celý rok však neonemocněla, a když v zimě ve škole řádila epidemie chřipek a nachlazení, patřila ke třem dětem ve třídě, které zůstaly zdravé. Wobenzym přitom už celý rok neužívá, jen jednou za půl roku chodí k paní doktorce na prohlídku.“

Podobné dobré zkušenosti s podpůrnou léčbou Wobenzymem má mnoho dalších dětí i dospělých.

Angína je akutní zánět krčních mandlí a okolních lymfatických tkání. Vede k jejich zduření a bolestivosti, která ztěžuje polykání. Angíny vyvolávají některé mikroorganizmy, např. streptokoky, ale také viry.

Darja Nožičková (7 let)

Kunovice u Uherského Hradiště, maminka Jana

nozickovaKdy se u Darji začaly objevovat astmatické záchvaty?
„Už jako kojenec během prvního roku života byla celkem pětkrát nemocná. Vždy měla vysoké horečky a dlouhotrvající kašel. Antibiotika užívala v prvním roce celkem třikrát. Ještě jí nebyly ani dva roky a musela do nemocnice kvůli těžkému zánětu průdušek sdušnos tí a zápalu plic. Tehdy poprvé nám lékaři řekli, že se jedná o astma, a začala užívat protiastmatické léky. Do tří let věku sice intenzita těchto záchvatů postupně slábla, zato se ale objevovaly stále častěji. Dostávala je prakticky při každé infekci dýchacích cest.“

Jaké léky užívala?
„Vedle inhalačních kortikoidů a dalších léků proti astmatu se paní doktorka snažila posílit obranyschopnost některými imunomodulátory. Infekce, které vyvolávaly astmatické záchvaty, však pokračovaly a Darja musela užívat antibiotika i desetkrát za rok. Nepomohly ani lázně. Po určité době paní doktorka doporučila přidat Wobenzym. Darja brala dvakrát dvě tablety denně po dobu šesti měsíců. Už během prvních dvou měsíců bylo vidět, že průběhy infekcí jsou mnohem mírnější, a jejich léčba se obešla prakticky bez antibiotik. Když už onemocněla, nachlazení se dále nerozvíjelo a zůstalo zpravidla jen u rýmy. Dříve hned dostala i kašel a trpěla dušností. Při užívání Wobenzymu byla dušnost mnohem mírnější a trvala kratší dobu.“

Jste tedy s Wobenzymem spokojená?
„Velmi. Kvůli nemocnosti dcery jsem byla až do šesti let jejího věku doma. Před rokem, když se její zdravotní stav začal tak dobře vyvíjet, nastoupila jsem do práce. V lázních, kde jsem teď byla společně sdcerou už podruhé, jsem Wobenzym doporučila i jedné známé. Její holčička měla podobné problémy a i jí tento lék pomohl.“

Průduškové astma (asthma bronchiale) je charakterizováno záchvatovou dušností vznikající na podkladě náhlého zúžení průdušek. Někdy je alergického původu, jindy je vyvoláno infekcemi dýchacích cest, fyzickou námahou atd. Upozornění: Wobenzym v žádném případě nenahrazuje protialergické léky doporučené lékařem

Ing. Maxová Marie

dcera Barbora, Kamenice, okres Praha-východ

maxovaJaké byly Vaše zdravotní obtíže?
„Jako dítě jsem trpěla chronickým zánětem průdušek, takže jsem neustále dostávala nějaké léky. Rodiče se mnou jezdili k moři a snad i díky tomu jsem se nakonec vyléčila. Před 10 lety po porodu se mi však tyto obtíže vrátily. Jakmile se v okolí objevila viróza, u mě to hned skončilo zánětem průdušek. V průměru třikrát za rok jsem musela užívat antibiotika.“

Jak jste se dozvěděla o Wobenzymu?
„Díky zdravotním problémům své dcery. Když jí bylo něco přes tři roky, objevila se u ní alergie na kočky, prach a roztoče. Laboratorní vyšetření potvrdilo i začínající astma. Naše známá lékařka jí vedle léků proti alergii a astmatu nasadila také Wobenzym v dávce dvakrát dvě tablety denně. Když dcera dostala rýmu, jen trochu zakašlala a za dva, tři dny byla zase v pořádku, zatímco já to měla ihned na průduškách. Proto jsem se také rozhodla zkusit Wobenzym.“

A jaký byl výsledek?
„Jakmile pozoruji, že na mne jde viróza, nasadím Wobenzym. První tři dny užívám 3×10 tablet a pak dávku snižuji na 2×6 tablet denně, dokud nedoberu celé balení o 200 tabletách. Díky tomu se u mě viróza nerozvine v zánět průdušek. Neměla jsem ho už přes dva roky, co užívám Wobenzym. Dobré zkušenosti má s tímto lékem také můj muž.“

Na jaké obtíže užívá Wobenzym Váš manžel?
„Trpí na křečové žíly a záněty žil. V jeho rodině se křečové žíly dědí a jsou tam také časté bércové vředy.Wobenzym užívá už asi 6 let, nohy ho bolí mnohem méně, netrápí ho otoky a záněty. Vím, že tento lék se používá především při léčbě zánětů. Toho jsem už dvakrát úspěšně využila i u zánětů dásní. Mé sestře Wobenzym pomohl při resekci dásně – ta téměř neotekla a rána se velmi rychle zhojila. Na tento lék zkrátka naše rodina nedá dopustit.“

CO POMÁHÁ DĚTEM, POMÁHÁ I DOSPĚLÝM. Wobenzym je lékem proti zánětům, otokům a poruchám imunity, proto jako podpůrná terapie působí nejen při léčbě opakovaných zánětů dýchacích cest, ale i při zánětech kloubů, žil, močových cest a dalších zánětlivých onemocněních.

Ondřej Kopecký (8 let)

Hladké Životice, okres Nový Jičín, maminka Renata

kopeckyJaké měl Váš syn zdravotní potíže?
„Od narození byl věčně nemocný. Do prvního roku měl třikrát zánět středního ucha a několikrát také zánět průdušek, musel sedmkrát užívat antibiotika. Rýma a dráždivý kašel ho trápily prakticky stále. Později se záněty průdušek objevovaly hlavně na podzim a v zimě, někdy v tom období stonal skoro každý měsíc. Velice často užíval antibiotika, někdy i desetkrát do roka. Když byl Ondra nemocný, jeho hlavním problémem byl vždy dlouhotrvající kašel. V noci ho budil každou chvíli, nepomáhaly ani nejrůznější kapky a sirupy, vyzkoušeli jsme kdeco.“

Měl někdo v rodině podobné problémy?
„Ondrův otec je astmatik a trpí chronickým zánětem průdušek.“

Jak jste se dozvěděla o Wobenzymu?
„Když bylo Ondrovi 6 let, dočetla jsem se v časopisu, že Wobenzym pomohl u mnoha takových případů. Zeptala jsem se proto na tento lék v lékárně i naší paní doktorky na alergologii, kam jsme kvůli Ondrovým problémům právě tehdy v zimě začali chodit. Ta mi ho schválila. Vyšetření u Ondry nepotvrdilo astma, jenom ukázalo mírné snížení jednoho typu obranných protilátek.“

Jak Ondra Wobenzym užíval?
„Užíval tři tablety ráno a dvě večer, dokud nevybral celé balení o 200 tabletách. Pak měl dva měsíce přestávku a stejnou kúru jsme zopakovali ještě jednou.“

Co se u Ondry změnilo po zařazení Wobenzymu do jeho léčby?
„Nestůně ani zdaleka tak často a je mnohem živější. Paní doktorka řekla, že se mu posílila imunita. A hlavně – nemá už ty hrozné záchvaty dráždivého kašle, které nás tak strašně trápily. Když už někdy kašel dostane, je mnohem mírnější, syn začne brzy odkašlávat a kašel netrvá tak dlouho jako dříve.“

Podobné dobré zkušenosti s podpůrnou léčbou Wobenzymem má mnoho dalších dětí i dospělých.

Zánět průdušek (bronchitida) vzniká obvykle následkem virové, popřípadě bakteriální infekce. Nemocný má teplotu, dráždivý kašel spozdějším vykašláváním hlenů. Obvykle bývají postiženy i další části dýchacích cest. následujících stránkách vybrali z velkého počtu obdobných případů několik rozhovorů s rodiči dětí, kterým Wobenzym pomohl při různých opakovaných onemocnění dýchacích cest.

Jakub Černoch (5 let)

Brno, maminka Tamara

cernochJak jste se dozvěděla o Wobenzymu?
„Už když se Jakoubek narodil, měl v třísle juvenilní xantogranulom, tedy nezhoubný nádorek, takže musel být operován. V nemocnici jsem se při povídání sj inými maminkami dozvěděla, že Wobenzym pomáhá u zánětů, po úrazech a po operacích. Tehdy jsem ale tomu ještě nevěnovala velkou pozornost. Brzy poté začal Wobenzym užívat i můj bratr, který hraje závodně fotbal. Díky Wobenzymu byl po různých úrazech, natažení šlach a podobně dříve fit.“

Kdy začal mít malý Jakub problémy s rýmou?
„Od tří měsíců jsem s ním začala chodit plavat, a tím začalo jeho stonání. Pak asi od roku, roku a půl měl stále častější velmi silné rýmy. Smrkal vždy několik týdnů, měl ucpaný nos a pořád ho to budilo. A když ani po půl roce žádné léky nepomáhaly a rýmy neustávaly, doporučila paní doktorka na podporu imunity Wobenzym. Užíval ho dvě tablety denně po dobu asi tří měsíců.“

Jak tato léčba pomohla?
„Jeho potíže se postupně zmírňovaly, takže když je teď nachlazený, rýma má jen velmi lehký průběh. A když třeba začne více kašlat, koupím balení Wobenzymu o 40 tabletách a vím, že mu to pomůže. Od té doby, co bere Wobenzym, se nemoci zdaleka nerozvinou tak jako dříve.“

Rýma (rinitida) je zánět nosní sliznice. Obvykle je virového původu, často jako součást zánětu horních cest dýchacích. Kromě ztíženého dýchání může vést ke komplikacím, jako jsou záněty vedlejších nosních dutin a středního ucha.

Matěj Babčan (6 let)

Pardubice, maminka Olga

babcanJak se začaly projevovat zdravotní obtíže u Vašeho syna?
Asi v půldruhém roce jsme začali chodit k paní doktorce sr ýmami, kašlem a zahleněním. Když rýma trvala třeba týden, většinou mu pak sedla do ouška, přestože se Matěj naučil docela dobře smrkat. Brali jsme různá antibiotika, ibuprofeny, prostě jsem se snažila, aby se doma pořádně doléčil, ale jakmile šel do školky, zase se mu to vrátilo. Byla jsem z toho celá fyzicky i psychicky zničená.“

Měla jste s tím problémy v zaměstnání?
Hned, jak jsem nastoupila do práce, jsem byla věčně doma. Dělám ve školství, ve školní družině, a samozřejmě ani ředitel, ani spolupracovnice ze mě neměli radost. A i já jsem to velmi špatně snášela.“

Jak často měl Matěj problémy s ouškem?
Ve dvou, třech letech jsme s tím byli u paní doktorky téměř každý měsíc. Několikrát mu museli ouška i píchat. Paní doktorka zkoušela různé léky a nakonec nám doporučila Wobenzym. Koupila jsem malé balení se 40 tabletami a brzy bylo vidět, jak Matějovi rýma začíná ustupovat.“

Jak dlouho jste Wobenzym podávali?
Prvních několik dní Matěj dostával třikrát jednu tabletu denně, pak jsem dávku na doporučení paní doktorky snížila. Wobenzym užíval asi tři měsíce. Přes léto, kdy nestůně, jsme lék vysadili úplně a teď už ho dáváme jen tehdy, když vidíme, že mu začíná rýma. Ze začátku dvě tablety ráno a dvě večer, a když se jeho stav začíná lepšit, dávku snížíme a asi ještě týden ho takto doléčujeme. První rok ve školce, kdy ještě nebral Wobenzym, byl pořád doma a letos jsme byli u paní doktorky už jen dvakrát. Na jaře ho kousnul babiččin vlčák do tváře blízko oka. Rána sice nebyla hluboká, ale měl velkou modřinu a hodně mu otekla oční víčka. Tak jsem mu dala Wobenzym a otok mu rychle splaskl. Samotná paní doktorka se divila, jak se mu rána krásně hojí.“

Zánět středního ucha (otitida) vzniká nejčastěji přestupem infekce z oblasti horních cest dýchacích Eustachovou trubicí a může komplikovat i běžné záněty horních cest dýchacích či chřipku. Projevuje se horečkou a výraznou bolestivostí ucha. Zvlášť často jím trpí malé děti, které se ještě neumí pořádně vysmrkat.

Dominika Živná (4 roky)

Kladno, tatínek Pavel

zivnaKdy začala být Dominika nemocná?
„Když jí byly dva roky, najednou nám v noci začala štěkavě kašlat a nemohla popadnout dech. Při pláči se objevil drsný chrapot a velmi namáhavě nadechovala sk okrhavým zvukem. Ihned jsme jeli do nemocnice, kde byla s manželkou asi týden. Byli jsme z toho celí vyděšení, nic takového se nikdy v našem příbuzenstvu nestalo. Lékaři nám vysvětlili, že se jedná o zánět hrtanu, takzvanou laryngitidu. Jen co se Dominika vrátila s maminkou domů, za čtyři dny jsme museli jet do nemocnice se stejnými obtížemi znovu.“

Jak se její zdravotní stav vyvíjel dále?
„Přes léto se zdálo, že už bude mít pokoj, ale na podzim se to vrátilo snad v ještě horší podobě. Manželka s ní byla třikrát v nemocnici, ležela tam sn í i 14 dní a lékaři se je už báli pustit domů, protože za několik dní je tam měli zase zpátky. Kromě jiných léků musela opakovaně užívat antibiotika. Za této situace jsme změnili dětskou lékařku. Nová paní doktorka nám dala letáček spokyn y, jak postupovat při začátku onemocnění zánětem hrtanu, a předepsala nám léky, které jsme měli mít stále připravené pro případ záchvatu kašle s dušností. Navíc nasadila Wobenzym, který Dominika užívala od dubna roku 2002 tři tablety denně po dobu šesti měsíců. K našemu velkému překvapení a radosti se záněty hrtanu sdr áždivým kašlem a dušností už neopakovaly.“

A jak je na tom Dominika nyní?
„Maximálně někdy dostane rýmu, a když si večer lehne, začne trochu kašlat. Vůbec však to už není ten dávivý kašel, kvůli kterému jsme hrůzou nespali a co chvíli s ní jezdili do nemocnice. Když už se teď někdy nachladí, je průběh nachlazení tak mírný, že to zvládneme sami doma. A k lékařce chodíme už jen na preventivní prohlídky.“

Užívá Dominika ještě pořád Wobenzym?
„Po šesti měsících, kdy dostávala 3 tablety denně, jsme dávku snížili a v poslední době, hlavně přes léto, jsme lék vysadili úplně.“

Zánět hrtanu (laryngitida) se projevuje chrapotem až ztrátou hlasu a takzvaným štěkavým kašlem. Hlavním příznakem je dušnost, zejména při nádechu. V těžkých případech, především u malých dětí, může zduření hrtanu způsobit až dušení. Vzhledem k tomu, že se může jednat o onemocnění ohrožující život dítěte, je vždy nezbytná péče lékaře. V žádném případě není vhodné podávat dítěti Wobenzym při akutním stavu dušnosti při laryngitidě.

Komentáře

zaslané komentáře včetně odesílatele a případné odpovědi na ně budou zde veřejně zobrazeny pro všechny návštěvníky stránek www.wobenzym.cz a profilu www.facebook.com/Wobenzym. Pro soukromé (neveřejné) dotazy využijte naší poradnu.